Biogaasi kasutamise keskkonna- ja majanduslik mõju Eestis Projekti W-Fuel viiendas tööpaketis (WP5) koondatakse eelnevate tööpakettide tulemused ning hinnatakse biogaasi tootmise ja kasutamise majanduslikku ja keskkonnamõju... Loe edasi

Toidujäätmete vältimise keskkonna- ja majanduslik mõju Eestis Kasvuhoonegaaside (KHG) emissioonide vähenemist ja kulude kokkuhoidu toidujäätmete vältimise tulemusena projekti W-Fuel Eesti sihtpiirkondades (Harjumaal ja... Loe edasi

Rahvusvaheline seminar metaankütustest transpordis Rahvusvaheline seminar „Metaankütused transpordis – Läänemere regiooni kompetentsid ja Eesti aregund“ toimus 6. detsembril 2011 Tallinnas Rahvusraamatukogus.... Loe edasi

Kuva kõik5.3.2012

Rahvusvaheline seminar metaankütustest transpordis

Rahvusvaheline seminar „Metaankütused transpordis – Läänemere regiooni kompetentsid ja Eesti aregund“ toimus 6. detsembril 2011 Tallinnas Rahvusraamatukogus. Seminari korraldasid koostöös OÜ Mõnus Minek ja Tartu Ülikooli Geograafia osakond, vastavalt Euroopa Liidu IEE projekti GaasiKiirTee (GasHighWay – http://www.gashighway.net) ja INTERREG IVB projekti SPIN (http://www.spin-project.eu) raames.

 
Seminari auditoorium

Seminari eesmärgiks oli teavitada osalejaid metaankütuste arendamise kogemustest Rootsis, Saksamaal, Taanis, Austrias ja Soomes – aga samuti ka lahendustest, mis on end edukatena tõestanud Eestis. Seminar korraldati eeskätt otsustajatele ja arendajatele, kes transpordikütuste valdkonnas otsivad lahendusi biokütuste kasutamise edendamiseks, sh surumaagaasi ja biometaani kasutamiseks transpordis. Seminari sihtgruppi kuulusid ka transpordiettevõtete ja masinaparkide omanikud ning operaatorid, biometaani tootjad, aga ka gaasi- ja kütuseettevõtete esindajad, kes arendavad taristut (metaankütuste trassid, ballooni- ja tsisternitransport, tanklad, kompressorid, mõõte- ja ohutustehnika). Seminaril oli umbes 60 osalejat Eestist ja teistest Läänemere regiooni riikidest.

Seminari programmi kuulus 13 ettekannet, mis olid jaotatud kolme kõnevooru vahel (POLIITIKA, TASUVUS ja KOGEMUSED). Seminari lõpus oli võimalus tutvuda (maa)gaasisüsteemile ümbertehtud sõidukitega Rahvusraamatukogu parklas. Seminari ettekannete ja muude materjalidega saab tutvuda SPIN-projekti Eesti-poolse partneri, Tartu Ülikooli Geograafia osakonna kodulehel : http://www.lote.ut.ee/874010.


Surumaagaasil autod seminari külalistele tutvumiseks Rahvusraamatukogu parklas


Tagasi
  MTT W-Fuel -projekti
Kotieläintuotannon tutkimus
H-talo
31600 Jokioinen
mp 040 352 9741

MTT W-Fuel project
Animal Production Research
31600 Jokioinen, Finland
mp  +358 40 352 9741