Tutkimus heittää biokaasupallon päättäjille Etelä-Suomessa on hyvät edellytykset lisätä kotimaisen biokaasun käyttöä liikenteen polttoaineena. Tänä keväänä... Lue lisää

Ruokajätteen synnyn ehkäisyn talous- ja ympäristövaikutukset Virossa Tämän analyysin on laatinut Helsingin seudun ympäristöpalvelujen tutkija Nea Teerioja yhteistyössä virolaisten projektitiimien kanssa. Analyysin laatimisessa on... Lue lisää

Biokaasun talous- ja ympäristövaikutukset Virossa Perustapausskenaario (Business As Usual eli BAU) vuonna 2020 edustaa biokaasun käytön jatkamista nykyisellä tasolla, kun tiedossa olevat muutokset huomioidaan. BAU-skenaariota... Lue lisää

Kaikki merkinnät
Biometaania liikenteeseen -seminaari ja tiedotustilaisuus 12.3.2012

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan W-Fuel-hankkeen tutkimustuloksista Säätytalolle Helsinkiin 12.3. Tilaisuus on maksuton, mutta kahvitarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan 1.3. mennessä osoitteeseen tarja.lintula@mtt.fi.

Lue lisää


Jätteestä liikennepolttoaineeksi -tulosseminaari 23.11.2011 Turussa

Seminaari pidetään Turun Yliopiston Mauno Koivisto -keskuksen luentosalissa Biocityssä.

Lue tilaisuuden ohjelma ja ilmoittaudu>>


 


W-Fuel esittäytyi Cancunin ilmastokokouksessa

Ohjelmajohtaja Tiit Kallaste Tukholman ympäristöinstituutin Tallinnan osastolta esitteli W-Fuel -projektia Cancunin ilmastokokouksessa.

 

Katso video


Kaikki merkinnät


Jätteestä liikennepolttoaineeksi – mihin kaikkeen hanke pystyy?

Jätteestä liikennepolttoaineeksi -hanke (W-Fuel) tähtää liikenteen päästöjen vähentämiseen kehittämällä biokaasusta kestävää, paikallisesti tuotettua polttoainetta.

Hankkeessa työskennellään kuudella kohdealueella. Viron Harjun ja Lääne-Virun maakunnat kattavat 45 % koko maan väestöstä, ja Suomen pääkaupunkiseutu, sekä Kotkan, Turun ja Salon seudut yli 30 % suomalaisista. Yhteistyössä kohdealueiden jäte- ja jätevesiyhtiöiden sekä liikenne- ja viljelyalan toimijoiden kanssa hanke edistää biokaasun käyttöä liikennepolttoaineena sekä kehittää ratkaisuja jätteensynnyn ehkäisyyn.

W-Fuel –hanke koostuu viidestä työpaketista, joista ensimmäinen kattaa hankkeen hallinnoinnin ja viestinnän. Toisessa työpaketissa hanke tuottaa jätteensynnyn ehkäisysuunnitelmat kaikille kohdealueille. Kolmas työpaketti sisältää erilaisten raaka-aineiden biokaasupotentiaalin tarkastelun sekä alueellisten tuotantosuunnitelmien työstämisen. Biokaasua liikennepolttoainekäytön suunnitelmat toteutetaan työpaketissa 4. Lopuksi hankkeessa arvioidaan biokaasun tuotanto- ja käyttösuunnitelmilla saavutettavia ekologisia, taloudellisia ja alueellisia hyötyjä.

Jätteestä liikennepolttoaineeksi –hanketta rahoittaa EU:n Central Baltic INTERREG IV A –ohjelma. Kokonaisbudjetti on n. 1 107 000 euroa.

  MTT W-Fuel -projekti
Kotieläintuotannon tutkimus
H-talo
31600 Jokioinen
mp 040 352 9741

MTT W-Fuel project
Animal Production Research
31600 Jokioinen, Finland
mp  +358 40 352 9741