Tutkimus heittää biokaasupallon päättäjille Etelä-Suomessa on hyvät edellytykset lisätä kotimaisen biokaasun käyttöä liikenteen polttoaineena. Tänä keväänä... Lue lisää

Ruokajätteen synnyn ehkäisyn talous- ja ympäristövaikutukset Virossa Tämän analyysin on laatinut Helsingin seudun ympäristöpalvelujen tutkija Nea Teerioja yhteistyössä virolaisten projektitiimien kanssa. Analyysin laatimisessa on... Lue lisää

Biokaasun talous- ja ympäristövaikutukset Virossa Perustapausskenaario (Business As Usual eli BAU) vuonna 2020 edustaa biokaasun käytön jatkamista nykyisellä tasolla, kun tiedossa olevat muutokset huomioidaan. BAU-skenaariota... Lue lisää

Kaikki merkinnät
Biometaania liikenteeseen -seminaari ja tiedotustilaisuus 12.3.2012

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan W-Fuel-hankkeen tutkimustuloksista Säätytalolle Helsinkiin 12.3. Tilaisuus on maksuton, mutta kahvitarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan 1.3. mennessä osoitteeseen tarja.lintula@mtt.fi.

Lue lisää


Jätteestä liikennepolttoaineeksi -tulosseminaari 23.11.2011 Turussa

Seminaari pidetään Turun Yliopiston Mauno Koivisto -keskuksen luentosalissa Biocityssä.

Lue tilaisuuden ohjelma ja ilmoittaudu>>


 


W-Fuel esittäytyi Cancunin ilmastokokouksessa

Ohjelmajohtaja Tiit Kallaste Tukholman ympäristöinstituutin Tallinnan osastolta esitteli W-Fuel -projektia Cancunin ilmastokokouksessa.

 

Katso video


Kaikki merkinnät


Ensimmäinen askel oikeaan suuntaan - vähemmän jätettä

Biohajoavat jätteet ja lietteet ovat erinomaisia biokaasun raaka-aineita. Jätteestä liikennepolttoaineeksi hankkeessa pyritään kuitenkin vähentämään turhan jätteen syntymistä, sillä tavoitteena on kohdealueiden kokonaisvaltaisesti kestävä kehitys.

Tutkimusten mukaan jätteen synnyn ehkäisy on niin ekologisesti kuin taloudellisesti tehokasta jätepolitiikkaa. Sen avulla voidaan saavuttaa 10 kertaa suuremmat vähennykset kustannuksissa ja kasvihuonekaasupäästöissä kuin parhaimmallakaan jätteen hyödyntämiskeinolla. EU:n jätedirektiivissä jätteensynnyn ehkäisy eli jätehierarkian huippu on ensisijainen menettelytapa.

Hankkeen kohdealueilla tehdään parhaillaan suunnitelmia, kuinka jätteiden ja lietteiden syntyä voisi ehkäistä sekä suunnitellaan eri toimintoihin kohdistuvia toimenpiteitä. Myös syntyvät biojätteen ja lietteiden määrät kotitalouksissa ovat selvityksessä. Tavoitteena on suunnitella biokaasulaitoksia, joiden raaka-ainemäärät vastaavat tulevaisuuden todellista tilannetta sitä jätemäärää, joka kierrätetään, tehokkaiden jätteensynnyn ehkäisytoimen jälkeen.

Suomalaisilla kohdealueilla on päädytty valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteiden mukaisesti 30 % ehkäisytavoitteeseen kotitalouksissa ja palveluissa syntyvälle biojätteelle.

  MTT W-Fuel -projekti
Kotieläintuotannon tutkimus
H-talo
31600 Jokioinen
mp 040 352 9741

MTT W-Fuel project
Animal Production Research
31600 Jokioinen, Finland
mp  +358 40 352 9741