Biogaasi kasutamise keskkonna- ja majanduslik mõju Eestis Projekti W-Fuel viiendas tööpaketis (WP5) koondatakse eelnevate tööpakettide tulemused ning hinnatakse biogaasi tootmise ja kasutamise majanduslikku ja keskkonnamõju... Loe edasi

Toidujäätmete vältimise keskkonna- ja majanduslik mõju Eestis Kasvuhoonegaaside (KHG) emissioonide vähenemist ja kulude kokkuhoidu toidujäätmete vältimise tulemusena projekti W-Fuel Eesti sihtpiirkondades (Harjumaal ja... Loe edasi

Rahvusvaheline seminar metaankütustest transpordis Rahvusvaheline seminar „Metaankütused transpordis – Läänemere regiooni kompetentsid ja Eesti aregund“ toimus 6. detsembril 2011 Tallinnas Rahvusraamatukogus.... Loe edasi

Kuva kõikProjekti partnerid

 

coop_mtt.png  

MTT Soome Põllumajanduse- ja Tehnoloogia Uuringute ning Põllumajanduskeskkonna uuringute Instituut on Soome juhtiv teadusasutus põllumajanduse ja toiduuuringute ning põllumajanduskeskkonna uuringute valdkonnas
www.mtt.fi

 
coop_sei.png  

SEI Tallinna keskus on juhtivekspert keskkonna, energiamajanduse ja säästliku arengu alal ning arvestatav tegija Eesti ühiskonna poliitilistel teemadel

www.seit.ee

 
coop_hsy.png  

HSY Helsingi Piirkonna  Keskkonnateenistus  on piirkondlik institustioon, mis pakub keskkonnateenuseid elanikele ja ettevõtetele Helsingi piirkonnas
www.hsy.fi

 
coop_tehnikaulikool2.png  

Tallinna Tehnikaülikooli
missioon on edendada teadmiste taset T&A tegevuses Eestis ja maailmas olulistes valdkondades, ning pakkuda nii uusi lahendusi kui ka teadmisi ja tehnoloogia siirdamist rahvusvahelisel tasandil

www.ttu.ee
  filler.gif  

Turun Seudun Jätehuolto Oy
Kymen Vesi Oy
Kymenlaakson Jäte Oy
Rouskis Oy
Liikelaitos Salon Vesi
Finnish Biogas Association

Keskkonnaministeerium
Tallinna Keskkonnaamet
OÜ Mõnus Minek
AS Terts
Baltic Biogas OÜ

  MTT W-Fuel -projekti
Kotieläintuotannon tutkimus
H-talo
31600 Jokioinen
mp 040 352 9741

MTT W-Fuel project
Animal Production Research
31600 Jokioinen, Finland
mp  +358 40 352 9741