Biogaasi kasutamise keskkonna- ja majanduslik mõju Eestis Projekti W-Fuel viiendas tööpaketis (WP5) koondatakse eelnevate tööpakettide tulemused ning hinnatakse biogaasi tootmise ja kasutamise majanduslikku ja keskkonnamõju... Loe edasi

Toidujäätmete vältimise keskkonna- ja majanduslik mõju Eestis Kasvuhoonegaaside (KHG) emissioonide vähenemist ja kulude kokkuhoidu toidujäätmete vältimise tulemusena projekti W-Fuel Eesti sihtpiirkondades (Harjumaal ja... Loe edasi

Rahvusvaheline seminar metaankütustest transpordis Rahvusvaheline seminar „Metaankütused transpordis – Läänemere regiooni kompetentsid ja Eesti aregund“ toimus 6. detsembril 2011 Tallinnas Rahvusraamatukogus.... Loe edasi

Kuva kõikBiogaasiga tulevikku?

Biogaasiga töötava auto heitmete süsinikdioksiidisisaldus on null iga läbitud kilomeetri kohta. Eestis biogaasi veel mootorikütusena ei kasutata ning ka Soomes on see jäänud minimaalseks. Häid eeskujusid pole aga siiski vaja kuigi kaugelt otsida. Biogaasi kasutamisel maanteetranspordis on Euroopas esikohal Rootsi ja Itaalia.

Projekti ”Jäätmed mootorikütuseks” käigus arendatakse lisaks saastevabale liiklusele ka sihtpiirkondade
tööstust ja teenindusvõrku. Taastuvenergia kasutamine mootorikütusena, kõrgetasemeline jäätmekäitlus ja materjalide efektiivne töötlemine suurendavad regioonide konkurentsivõimet.

  MTT W-Fuel -projekti
Kotieläintuotannon tutkimus
H-talo
31600 Jokioinen
mp 040 352 9741

MTT W-Fuel project
Animal Production Research
31600 Jokioinen, Finland
mp  +358 40 352 9741