Biogaasi kasutamise keskkonna- ja majanduslik mõju Eestis Projekti W-Fuel viiendas tööpaketis (WP5) koondatakse eelnevate tööpakettide tulemused ning hinnatakse biogaasi tootmise ja kasutamise majanduslikku ja keskkonnamõju... Loe edasi

Toidujäätmete vältimise keskkonna- ja majanduslik mõju Eestis Kasvuhoonegaaside (KHG) emissioonide vähenemist ja kulude kokkuhoidu toidujäätmete vältimise tulemusena projekti W-Fuel Eesti sihtpiirkondades (Harjumaal ja... Loe edasi

Rahvusvaheline seminar metaankütustest transpordis Rahvusvaheline seminar „Metaankütused transpordis – Läänemere regiooni kompetentsid ja Eesti aregund“ toimus 6. detsembril 2011 Tallinnas Rahvusraamatukogus.... Loe edasi

Kuva kõikMaterjalid

From Waste to Traffic Fuel (W-fuel). MTT Report 53. (Pdf)

Biogaari tootmise ja kasutamise pilootuuring Hajumaal. MTT Raportti 54. (Pdf)

Biogaasi tootmise ja kasutamise pilotooring Lääne-Virumaal. MTT Raportti 52. (Pdf)

WP5 report - Environmental and Economic impact assessment of Biogas production and use as a transport fuel. (Pdf)

WP4 report - Biomethane as a transport fuel. (Pdf)

WP3 report - Biogas production. (Pdf)

Lampinen, Laakkonen: Biometaan mootorikütusena. (Pdf)

Eestikeelne WP 2 aruanne: 
Biojäätmed ja reoveesetted Harjumaal ja Lääne-Virumaal - Juhend jäätmetekke vältimise programmi koostamiseks (Pdf)


"W-Fuel" Cancuni

Meie projekti Eesti partner SEI-Tallinnast esitles biogaasi projekti seisu ja perspektiive üleilmsel 16. kliimakongressil Cancunis, Mehhikos.

Video

 

Ettekanded projekti infopäevadel Eesti projektipiirkondades

Lääne-Virumaal Rakveres 4.03.2010

ja Harjumaal Laagris 18.03.2010

Seminari kutse/kava Rakvere

Seminari kutse/kava Laagri

Meeli Hüüs (TTÜ STI) - Jäätmed mootorikütuseks

E. Kareda (SEI-T) - W-FUEL projektist

Ü. Kask (TTÜ STI) - Biogaasi ressurss ja tootmine

A. Menert (SEI-T) - Biogaasi tootmise tehnoloogia

A. Oja (OÜ Mõnus Minek) - GaasiKiirTee projektist

A. Oja (OÜ Mõnus Minek) - Tartu rakendusuuringu tulemused

R. Kiviselg (KKM) - Biojäätmed

A. Lainjärv (Lääne-Viru Arenduskeskus) - Bioenergeetika toetusmeetmed

K. Tiik (EAS) - EAS toetusmeetmed

K. Aun (KIK) - KIK toetusmeetmed

 

Ettekanded 22.02.11 toimunud seminarilt

Erja Heino: Prevention of biowaste and
sludge - examples

Tiit Kallaste: Projekti tutvustus

Ülo Kask: Biojäätmed ja reoveesetted Harjumaal ja Lääne-Virumaal

Piet Boerefijn: Toidupank

  MTT W-Fuel -projekti
Kotieläintuotannon tutkimus
H-talo
31600 Jokioinen
mp 040 352 9741

MTT W-Fuel project
Animal Production Research
31600 Jokioinen, Finland
mp  +358 40 352 9741