Biogaasi kasutamise keskkonna- ja majanduslik mõju Eestis Projekti W-Fuel viiendas tööpaketis (WP5) koondatakse eelnevate tööpakettide tulemused ning hinnatakse biogaasi tootmise ja kasutamise majanduslikku ja keskkonnamõju... Loe edasi

Toidujäätmete vältimise keskkonna- ja majanduslik mõju Eestis Kasvuhoonegaaside (KHG) emissioonide vähenemist ja kulude kokkuhoidu toidujäätmete vältimise tulemusena projekti W-Fuel Eesti sihtpiirkondades (Harjumaal ja... Loe edasi

Rahvusvaheline seminar metaankütustest transpordis Rahvusvaheline seminar „Metaankütused transpordis – Läänemere regiooni kompetentsid ja Eesti aregund“ toimus 6. detsembril 2011 Tallinnas Rahvusraamatukogus.... Loe edasi

Kuva kõikLingid

Keskkonnaministeerium

Siseministeerium

 

Allpool leiate lingid teistele, projektile W-Fuel lähedastele taastuvenergia projektidele ja huvitavatele teemakohastele uudistele

Baltic Biogas Bus project

GasHighWay

SUSBIO -project

Konkurentsiamet, pressiteade: - Taastuvate energiaallikate toetuste määrad on liiga kõrged

Eelnõu: Taastuvenergia toetust saab kuni 10-protsendise kasumi määraga

Ahto Oja: Taastuvenergia vajab siiski toetamist

 

1. Uudiskiri

Eesti Toidupank - tänuväärne algatus toidujäätmete vältimiseks
Toidupanga peamine eesmärk on toidu raiskamise vältimine ning toidu kogumine ja jagamine abivajajatele. Need kaks asja on Toidupangas ühendatud: pank võtab kaubandusest ja tootmisest vastu peagi realiseerimistähtaja ületavad tooted ja jagab need vabatahtlike abiga laiali enim puudust kannatavatele inimestele ja peredele.

Eesti Toidupank loodi Eesti-Hollandi Heategevusfondi Päikeselill ja Swedbanki poolt. Tallinnas alustas Toidupank tegevust 2010. aasta märtsis. Mais otsustas Avatud Eesti Fond toetada Toidupanka rahaliselt 2010. ja 2011. aastal. Toiduabi vajavad pered valitakse Põhja-Tallinna ja Lasnamäe linnaosa valitsuste sotsiaalosakondade poolt, kuna ainult neil on informatsioon perekondade sotsiaalolukorrast ja sissetulekust. Enamasti on valitud Toidupanga poolt abisaajateks lasterikkad pered, väikeste lastega pered ja üksikemad. Igal nädalal saab Tallinna Toidupangalt toiduabi 160 erinevat peret. Toidupanga kaudu jagatakse toitu ka supiköökidele, sotsiaalmajadele, varjupaikadele ja sotsiaalprojektidele.

Alates 2010. a kevadest töötab Toidupank ka Tartus. Seal korraldab panga tööd MTÜ Iseseisev Elu. Tartu Toidupangalt saab igal nädalal toiduabi ligikaudu 30 peret.
Loe veel: http://www.toidupank.eu/eesti-toidupank/

 

Teine surugaasitankla rajamisel Eestis

AS Eesti Gaas plaanib rajada Eesti teise maagaasitankla Tartusse. Esimene selline tankla, mis võimaldab tankida surugaasi (ingl k compressed natural gas CNG) avati Tallinnas 25. augustil 2009. a. Kavandatav investeering Tartu tanklasse on 5 miljonit krooni.
AS Eesti Gaas juhatuse liikme Raul Kotovi sõnul on tankla valmimise tähtaeg 1. märts 2011. Kotov märkis samuti, et järgmiste tanklate rajamine sõltub läbirääkimistest potentsiaalsete tarbijatega (ühistranspordi- ja prügiveofirmad, Eesti Post jt). Tulevikuplaanid keskenduvad kolmele põhisuunale: Tallinn-Tartu, Tallinn-Narva ja Tallinn-Pärnu. Kolmas gaasitankla ehitatakse kõige tõenäolisemalt Narva.

Loe veel: http://www.tartupostimees.ee/?id=316806
http://majandus.delfi.ee/news/uudised/eesti-gaasi-teine-gaasitankla-maksab-viis-miljonit.d?id=33274303

 

Uus biogaasijaam projekteerimisel

Projekteerimisfirma Sweco Projekt AS projekteerib Aravete alevikku biogaasijaama, kus hakatakse biogaasi tootma veisesõnnikust ja muust biolagunevast toorainest. Projekti arendab OÜ Aravete Biogaas, mille osanikud on võrdsetes osades Eesti üks suurimaid piimafarme Aravete Agro OÜ ning energiaettevõte Baltic Biogas OÜ.

Baltic Biogas OÜ juhatuse liikme Henry Uljase sõnul on Aravete biogaasijaama projekti arendatud rohkem kui 2 aastat ja loodetavasti saab see üheks esimeseks heaks näiteks põllumajanduslikel toorainetel baseeruvate biogaasijaamade rajamisel. Uljas märkis, et jaama planeeritav võimsus on 1,7-1,9 MW, investeeringu kogumaksumus on 70-75 miljonit krooni ning jaama valmimistähtaeg on 2011. aastal.
Loe veel: ... http://www.sweco.ee/et/Estonia/Uudised/2010/Aravete-biogaasijaam/

 

 

AS Eesti Post võtab postiveol kasutusele 5 uut gaasiautot

Aasta tagasi novembris 2009 alustas AS Eesti Post esimese surugaasil töötava postiauto testimist (http://www.post.ee/?id=8302). Eksperimendi tulemused näitasid väiksemat kütusekulu ja gaasiauto sobivust postitöö iseloomuga. See ajendas soetama gaasiautosid juurde ja k.a. oktoobrist ongi 5 uut gaasiautot postiveol kasutusel (http://www.post.ee/?id=9359). AS Eesti Post administratiivdivisioni juhi Kaido Padari sõnul soetab ettevõte gaasitanklate lisandumisel gaasiautosid kindlasti juurde. Postivedu on veel üheks väljakutseks ka biogaasi kasutamisel transpordikütusena.


 

  MTT W-Fuel -projekti
Kotieläintuotannon tutkimus
H-talo
31600 Jokioinen
mp 040 352 9741

MTT W-Fuel project
Animal Production Research
31600 Jokioinen, Finland
mp  +358 40 352 9741