Biogaasi kasutamise keskkonna- ja majanduslik mõju Eestis Projekti W-Fuel viiendas tööpaketis (WP5) koondatakse eelnevate tööpakettide tulemused ning hinnatakse biogaasi tootmise ja kasutamise majanduslikku ja keskkonnamõju... Loe edasi

Toidujäätmete vältimise keskkonna- ja majanduslik mõju Eestis Kasvuhoonegaaside (KHG) emissioonide vähenemist ja kulude kokkuhoidu toidujäätmete vältimise tulemusena projekti W-Fuel Eesti sihtpiirkondades (Harjumaal ja... Loe edasi

Rahvusvaheline seminar metaankütustest transpordis Rahvusvaheline seminar „Metaankütused transpordis – Läänemere regiooni kompetentsid ja Eesti aregund“ toimus 6. detsembril 2011 Tallinnas Rahvusraamatukogus.... Loe edasi

Kuva kõikEsimene samm õiges suunas - vähem jäätmeid

Biolagunevad jäätmed ja setted on suurepärane tooraine biogaasi tootmiseks. Projekti Jäätmed mootorikütuseks kaudu püütakse siiski vähendada tarbetute jäätmete tekkimist, kuna eesmärgiks on sihtpiirkondade terviklik säästev areng.

Uuringute tulemuste kohaselt on jäätmete tekkimise vähendamine nii ökoloogiliselt kui ka majanduslikult efektiivne jäätmepoliitika. Ka EL-i jäätmedirektiivis on esikohale, jäätmekäitlushierarhia tippu, seatud jäätmete tekke takistamine. Siiski pole Euroopa Liidus tekkivate jäätmete koguseid seniajani suudetud kuigivõrd mõjutada.

Jäätmete tekkimist pidurdades on võimalik vähendada kasvuhoonegaase ning hoida kokku energiat, tooraineid ja kulutusi. Biojäätmete tekkimise efektiivse takistamise abil on võimalik eriti palju kokku hoida toiduahelas.

Jäätmekäitlusjaamu projekteerides hinnatakse sihtpiirkondade jäätmekogused tihtipeale liiga suurteks.
Projektis Jäätmed mootorikütuseks pöörataksegi erilist tähelepanu biolagunevate jäätmete ja setete tekkimise ärahoidmisele. Eesmärgiks on projekteerida biogaasijaamu, mille toorainekogused vastaksid tegelikule olukorrale tulevikus sellele jäätmehulgale, mis suunatakse taaskasutusse pärast jäätmete tekke vähendamise abinõude rakendamist.

  MTT W-Fuel -projekti
Kotieläintuotannon tutkimus
H-talo
31600 Jokioinen
mp 040 352 9741

MTT W-Fuel project
Animal Production Research
31600 Jokioinen, Finland
mp  +358 40 352 9741