Biogaasi kasutamise keskkonna- ja majanduslik mõju Eestis Projekti W-Fuel viiendas tööpaketis (WP5) koondatakse eelnevate tööpakettide tulemused ning hinnatakse biogaasi tootmise ja kasutamise majanduslikku ja keskkonnamõju... Loe edasi

Toidujäätmete vältimise keskkonna- ja majanduslik mõju Eestis Kasvuhoonegaaside (KHG) emissioonide vähenemist ja kulude kokkuhoidu toidujäätmete vältimise tulemusena projekti W-Fuel Eesti sihtpiirkondades (Harjumaal ja... Loe edasi

Rahvusvaheline seminar metaankütustest transpordis Rahvusvaheline seminar „Metaankütused transpordis – Läänemere regiooni kompetentsid ja Eesti aregund“ toimus 6. detsembril 2011 Tallinnas Rahvusraamatukogus.... Loe edasi

Kuva kõikKeskkonnahoidlikult autorooli - kas biogaas võib olla tuleviku mootorikütus?

Projekti "Jäätmed mootorikütuseks" raames uuritakse ja arendatakse biogaasi tootmist ning selle kasutamist kütusena Lõuna-Soomes ja Põhja-Eestis. Kuue sihtpiirkonna ametkondadele ja ettevõtetele edastatakse läbitöötatud infot biogaasi kohta. Selle projekti kaudu sünnivad konkreetsed plaanid, mille abil kohalikke energia- ja toitainevarusid kõige paremini ära kasutada, tootes neist biogaasi.

Biokütus või muud taastuva energia liigid peaksid 2020. aastaks moodustama kümme protsenti maismaasõidukites kasutatavast kütusest. Mil viisil selle Euroopa Liidus püstitatud auahne eesmärgini jõuda? Ja kas biokütuse pidev tootmine on üldse võimalik?

Nagu uuringud on näidanud, on biogaasil olulisi eeliseid, kui võrrelda selle kogu elutsüklit niinimetatud esimese põlvkonna biokütustega. Biogaasi saab toota nii jäätmetest kui ka energiataimedest. Biogaasijaamades on võimalik ära kasutada nii jäätmetes sisalduvat energiat kui ka toitainejääke. Biogaasitehnoloogia abil saabki lokaalselt energiat toota ning säästvalt kasutada suletud toitaineringlust.

car_ksml.jpg

  MTT W-Fuel -projekti
Kotieläintuotannon tutkimus
H-talo
31600 Jokioinen
mp 040 352 9741

MTT W-Fuel project
Animal Production Research
31600 Jokioinen, Finland
mp  +358 40 352 9741