Biogaasi kasutamise keskkonna- ja majanduslik mõju Eestis Projekti W-Fuel viiendas tööpaketis (WP5) koondatakse eelnevate tööpakettide tulemused ning hinnatakse biogaasi tootmise ja kasutamise majanduslikku ja keskkonnamõju... Loe edasi

Toidujäätmete vältimise keskkonna- ja majanduslik mõju Eestis Kasvuhoonegaaside (KHG) emissioonide vähenemist ja kulude kokkuhoidu toidujäätmete vältimise tulemusena projekti W-Fuel Eesti sihtpiirkondades (Harjumaal ja... Loe edasi

Rahvusvaheline seminar metaankütustest transpordis Rahvusvaheline seminar „Metaankütused transpordis – Läänemere regiooni kompetentsid ja Eesti aregund“ toimus 6. detsembril 2011 Tallinnas Rahvusraamatukogus.... Loe edasi

Kuva kõikSäästvat energiat kohapeal

Biogaasi toodetakse nii Soomes kui ka Eestis üpris vähesel määral. Lokaalse säästva tootmise järele on siiski nõudlus ning sellest lähtuvalt otsitakse mõlemas riigis nüüd pikaajalisi lahendusi jäätmekäitluse ja mootorikütuse tootmise korraldamiseks.

Projektis "Jäätmed mootorikütuseks"  kavandatakse kuuele sihtpiirkonnale optimaalne koostöövõrgustik gaasi tootmiseks. Tegevuskavade aluseks on biolaguneva toorme kättesaadavuse, transpordivahemaade ning mootorikütuse ja toitainejääkide jaotumise uurimine kohapeal.

Projekteerimisel võetakse arvesse kõigist allikatest nii tööstusest, teenindussektorist kui ka kodumajapidamistest saadava biolaguneva materjali kogus. Uurimise all on biojäätmete, loomasõnniku, mitmesuguste setete ning põldudelt saadava biomassi biogaasipotentsiaal.

Projekti lõppetapil võrreldakse biogaasi tootmiskavade ökoloogilisi, majanduslikke ja regionaalseid efekte.

  MTT W-Fuel -projekti
Kotieläintuotannon tutkimus
H-talo
31600 Jokioinen
mp 040 352 9741

MTT W-Fuel project
Animal Production Research
31600 Jokioinen, Finland
mp  +358 40 352 9741