Tutkimus heittää biokaasupallon päättäjille Etelä-Suomessa on hyvät edellytykset lisätä kotimaisen biokaasun käyttöä liikenteen polttoaineena. Tänä keväänä... Lue lisää

Ruokajätteen synnyn ehkäisyn talous- ja ympäristövaikutukset Virossa Tämän analyysin on laatinut Helsingin seudun ympäristöpalvelujen tutkija Nea Teerioja yhteistyössä virolaisten projektitiimien kanssa. Analyysin laatimisessa on... Lue lisää

Biokaasun talous- ja ympäristövaikutukset Virossa Perustapausskenaario (Business As Usual eli BAU) vuonna 2020 edustaa biokaasun käytön jatkamista nykyisellä tasolla, kun tiedossa olevat muutokset huomioidaan. BAU-skenaariota... Lue lisää

Kaikki merkinnät
Biometaania liikenteeseen -seminaari ja tiedotustilaisuus 12.3.2012

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan W-Fuel-hankkeen tutkimustuloksista Säätytalolle Helsinkiin 12.3. Tilaisuus on maksuton, mutta kahvitarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan 1.3. mennessä osoitteeseen tarja.lintula@mtt.fi.

Lue lisää


Jätteestä liikennepolttoaineeksi -tulosseminaari 23.11.2011 Turussa

Seminaari pidetään Turun Yliopiston Mauno Koivisto -keskuksen luentosalissa Biocityssä.

Lue tilaisuuden ohjelma ja ilmoittaudu>>


 


W-Fuel esittäytyi Cancunin ilmastokokouksessa

Ohjelmajohtaja Tiit Kallaste Tukholman ympäristöinstituutin Tallinnan osastolta esitteli W-Fuel -projektia Cancunin ilmastokokouksessa.

 

Katso video


Kaikki merkinnät


Paikallisesti kestävää energiaa

Biokaasua tuotetaan sekä Suomessa että Virossa melko vähäisiä määriä. Kestäville, paikallisille tuotantotavoille löytyy kuitenkin tilausta, sillä molemmissa maissa tehdään nyt kauaskantoisia jätteenkäsittelyyn ja liikennepolttoaineen tuotantoon liittyviä ratkaisuja.

Jätteestä liikennepolttoaineeksi –hanke suunnittelee kuudelle kohdealueelle optimaalista kaasuntuotannon yhteistyöverkostoa. Suunnitelmien pohjaksi tehdään paikallinen tarkastelu biohajoavan raaka-aineen saatavuudesta, kuljetusmatkoista sekä liikennepolttoaineen ja ravinnejäännöksen jakelusta.

Suunnitelmissa otetaan huomioon kaikista lähteistä, niin teolliselta kuin palvelusektorilta sekä kotitalouksista saatavan biohajoavan materiaalin määrä. Tarkastelussa on biojätteiden, lannan, erilaisten lietteiden sekä peltobiomassojen biokaasupotentiaali.

Lopuksi hankkeessa vertaillaan biokaasun tuotantosuunnitelmien ekologisia, taloudellisia ja alueellisia hyötyjä.

  MTT W-Fuel -projekti
Kotieläintuotannon tutkimus
H-talo
31600 Jokioinen
mp 040 352 9741

MTT W-Fuel project
Animal Production Research
31600 Jokioinen, Finland
mp  +358 40 352 9741