Tutkimus heittää biokaasupallon päättäjille Etelä-Suomessa on hyvät edellytykset lisätä kotimaisen biokaasun käyttöä liikenteen polttoaineena. Tänä keväänä... Lue lisää

Ruokajätteen synnyn ehkäisyn talous- ja ympäristövaikutukset Virossa Tämän analyysin on laatinut Helsingin seudun ympäristöpalvelujen tutkija Nea Teerioja yhteistyössä virolaisten projektitiimien kanssa. Analyysin laatimisessa on... Lue lisää

Biokaasun talous- ja ympäristövaikutukset Virossa Perustapausskenaario (Business As Usual eli BAU) vuonna 2020 edustaa biokaasun käytön jatkamista nykyisellä tasolla, kun tiedossa olevat muutokset huomioidaan. BAU-skenaariota... Lue lisää

Kaikki merkinnät
Biometaania liikenteeseen -seminaari ja tiedotustilaisuus 12.3.2012

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan W-Fuel-hankkeen tutkimustuloksista Säätytalolle Helsinkiin 12.3. Tilaisuus on maksuton, mutta kahvitarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan 1.3. mennessä osoitteeseen tarja.lintula@mtt.fi.

Lue lisää


Jätteestä liikennepolttoaineeksi -tulosseminaari 23.11.2011 Turussa

Seminaari pidetään Turun Yliopiston Mauno Koivisto -keskuksen luentosalissa Biocityssä.

Lue tilaisuuden ohjelma ja ilmoittaudu>>


 


W-Fuel esittäytyi Cancunin ilmastokokouksessa

Ohjelmajohtaja Tiit Kallaste Tukholman ympäristöinstituutin Tallinnan osastolta esitteli W-Fuel -projektia Cancunin ilmastokokouksessa.

 

Katso video


Kaikki merkinnät


28.4.2011

Uusi jäteasetus vähentää myös biojätettä?

Suomen jätelaki uudistui tänä keväänä ja nyt valmistellaan asetustason säädöksiä. Jätedirektiivin ja eduskunnan tahdon mukaisesti biojätteestä tulisi antaa oma asetuksensa. Tutkijat Erja Heino ja Reetta Anderson pitävät tärkeänä, että asetukseen sisällytettäisiin sitovat tavoitteet ja tehokkaat toimenpiteet biojätteen synnyn ehkäisylle. Jätteen vähentämisen määrälliset ja laadulliset velvoitteet tulisi lisätä myös ympäristölupaehtoihin ja jätteenkäsittelylaitosten ympäristövaikutusten arviointiin.

Jätelaissa on uutta se, että toiminnanharjoittajat velvoitetaan sitovasti noudattamaan etusijajärjestystä. Näin esimerkiksi kunnalliset jäteyhtiöt ja jätevesiyhtiöt sitoutetaan ensisijaisesti edistämään jätteiden ja lietteiden synnyn ehkäisyä.

W-Fuel -hankkeen biojätteen vähentämistavoite, 30 % vuodelle 2020 perustuu valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa yhdyskuntajätteelle asetettuun vähennystavoitteeseen.
 

Ehkäisy säästää rahaa ja ympäristöä
Ruokajätteen ehkäisytoimet ovat selvästi vähentäneet biojätteen määrää esimerkiksi kaupoissa ja julkishallinnon ruokapalveluissa. Vähennys on tavallisesti yli 10 % ehkäisytoimien aloitusvuonna. Ehkäisytoimiin kannattaa Heinon mukaan ryhtyä jo pelkästään kustannussäästöjen vuoksi.
– Jätteen syntymisen ehkäisy säästää ainakin kymmenkertaisesti verrattuna jätteen hyödyntämiseen. Säästöt tulevat nimenomaan ruokahankinnoissa ja työssä, Heino toteaa.


Tehoa tiedotukseen
Tutkijat esittävät, että ehkäisyn neuvonta ja muu edistäminen siirretään kokonaan jäteyhtiöiltä uusiin alueellisiin neuvontakeskuksiin. Niiden tehtäviin sopivat myös energiansäästö sekä kestävä kulutus ja tuotanto. Toimintaresurssit tulisi kerätä jäte-, jätevesi- ja energiamaksuissa.

Tiedollista ohjausta voidaan tehostaa keskittämällä kaikki jätteiden ehkäisyn opas- ja neuvontamateriaalien tuottaminen ja ylläpito esimerkiksi Motivan materiaalitehokkuusyksikköön. Materiaaleissa on tärkeää tuoda esiin biojätteiden ja lietteiden synnyn ehkäisyn ympäristö- ja taloudelliset hyödyt.


Jätetietojärjestelmä avuksi jätevertailuun
Tutkimusten mukaan biojätteen synnyn ehkäisy on erittäin tehokasta jätepolitiikkaa, sillä biojätteen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä pystytään parhaallakin jätteenkäsittelymenetelmällä vähentämään vain vähän. Ne vähenevät ratkaisevasti vain siten, että biojäte jätetään tuottamatta.

Tehokas apuväline biojätteen vähentämiseksi olisi koko maan kattava jätetietojärjestelmä, jonka avulla kerätään ja jaetaan tietoa eri toiminnoissa syntyvistä jätteistä, niiden päästöistä ja kustannuksista.
– Järjestelmää tullaan rakentamaan pääkaupunkiseudulla käytössä olevan Petra-jätevertailun kehityshankkeissa, kertoo Reetta Anderson. Lähiaikoina vastaava järjestelmä otetaan käyttöön myös Turun seudulla.

Jätelain mukaan yli 100 tonnia jätettä vuodessa tuottavat velvoitetaan pitämään kirjaa jätteistään. Raja on liian korkea, sillä se kattaa vain suuret jätteen tuottajat.
– Rajan tulisi olla pikemminkin 20 tonnin tienoilla, sillä jo nyt moni pienempikin jätteentuottaja pitää kirjaa jätteistään, huomauttaa tutkija Erja Heino.
 


28.4.2011

Hanketyö vauhdittaa Viron kestävää jäte- ja liikennepolitiikkaa

W-Fuelin ohella Virossa on käynnissä useita biokaasu- ja jätealan kehityshankkeita. Alueellista yhteistyötä liikennepolttoaineiden kehittämiseksi tehdään mm. GasHighWay-projektissa. SPIN-projekti tukee biokaasualan innovaatioiden kehitystyötä erityisesti pk-yrityksissä.

Virolaiset ympäristökasvattajat ovat esitelleet Ferdan, joka opettaa koululaisille jätteiden lajittelua. Ferda on koulujen jätteenvähentämisohjelmaan iloinen hahmo, joka johdattaa koululaiset kierrätyksen ja jätteen vähentämisen keinoihin erilaisten pelien avulla.

Lisätietoja Virossa meneillään olevista hankkeista:
http://www.gashighway.net
http://www.spin-project.eu
http://www.keskkonnaamet.ee/index.php?id=16801
 


25.1.2011

Helsingin seminaarin esitykset nyt saatavilla

Biojätteen ehkäisyllä järkevään jätepolitiikkaan -seminaarin esitykset ovat nyt luettavissa Julkaisut -osiossa!


20.12.2010

Kutsu seminaariin: Biojätteen ehkäisyllä järkevään jätepolitiikkaan

Tervetuloa Jätteestä liikennepolttoaineeksi hankkeen seminaariin Biojätteen ehkäisyllä järkevään jätepolitiikkaan 25.1.2011 klo klo 9.00 - 12.00 Helsinkiin. Seminaari järjestetään HSY:n tiloissa, osoitteessa Opastinsilta 6 A, 00520 Helsinki.

Kestävintä jätepolitiikkaa on jätteen synnyn ehkäisy. Ehkäisemällä ruoan päätymistä jätteeksi voidaan vähentää päästöjä ja säästää rahaa. Mikä on ruokajätteen hinta ja kuinka suuret säästöt voitaisiin saavuttaa biojätteen ehkäisyllä? Millä keinoilla biojätteen syntyä ehkäistään tehokkaimmin?

Kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydämme teitä ilmoittautumaan 18.1. mennessä sähköpostitse osoitteeseen: marjatta.sihvonen@mtt.fi.

Ohjelma:

9.00 Jätteestä liikennepolttoaineeksi hankkeen esittely. Erikoistutkija Sanna Marttinen, MTT

9.10 Biojätteen synnyn ehkäisy – tavoitteita ja kokemuksia. Tutkija Erja Heino, MTT

9.30 Biojätteiden ja lietteiden määrät ja niiden vaihtoehtoiset kehityskulut kohdealueilla.
Turun, Salon ja Kotkan seutu: Tutkija Esa Aro-Heinilä, MTT
Helsingin seutu: Kehittämisinsinööri Reetta Anderson, HSY

10.00 Keppiä ja porkkanaa biojätteiden vähentämiseksi. Tutkija Erja Heino, MTT ja ympäristöasiantuntija Minna Partti, HSY

10.30 Kahvitauko

10.50 Ruokajätteen elinkaaren kasvihuonekaasupäästöt. Professori Sirpa Kurppa, MTT
Kommenttipuheenvuoro: yritysvastuun asiantuntija Satu Pahkala, Fazer-konserni

11.30 Ruokajätteen hinta julkishallinnolle ja kotitaloudelle. Tutkija Esa Aro-Heinilä, MTT
Kommenttipuheenvuoro: ympäristöpäällikkö Juhani Ilmola, SOK


Keskustelu

Tervetuloa!
 


29.10.2010

W-Fuel vauhdissa – edistysaskeleita Virossa

W-Fuel -hankkeen työt aloitettiin Virossa tammikuussa 2010. Nyt, lokakuussa, voidaan jo tarkastella ensimmäisiä tuloksia.


Tallinnan teknillisessä yliopistossa (TUT) ja Tukholman ympäristöinstituutin Tallinnan osastolla (SEI) on kerätty taustatietoa biojätteen ja lietteen synnyn ehkäisystä sekä biokaasun tuotannon edellytyksistä Virossa. Tietolähteinä on käytetty erilaisia tietokantoja sekä paikallisia viranomaisia. TUT:ssa laaditulla kyselytutkimuksella biojätteen ja lietteiden synnystä on kerätty tietoja myös yrityksistä. Kohdealueiden, Harjun ja Lääne-Virun maakuntien jätteensynnyn ehkäisyä on tarkasteltu 38 erilaisen suunnitelman pohjalta.
 

Kerätyn tiedon pohjalta on analysoitu jätteensynnyn ehkäisyn tavoitteita. Alustavaan biokaasun raaka-aineiden kartoitukseen on myös paneuduttu. Tietoja hyödynnetään arvioitaessa biokaasun tuotantomahdollisuuksia kohdealueilla.
 

Maaliskuussa 2010 SEI ja TUT järjestivät kaksi seminaaria W-Fuel –projektin sidosryhmille Rakveressa, Lääne-Virussa sekä Harjun maakunnan Laagrissa.Seminaarien esitykset ovat nähtävillä osoitteessa http://www.wfuel.info/ee_materjalid.php


Sivu: Edellinen 1 2 3 4 5 6 Seuraava
  MTT W-Fuel -projekti
Kotieläintuotannon tutkimus
H-talo
31600 Jokioinen
mp 040 352 9741

MTT W-Fuel project
Animal Production Research
31600 Jokioinen, Finland
mp  +358 40 352 9741