Tutkimus heittää biokaasupallon päättäjille Etelä-Suomessa on hyvät edellytykset lisätä kotimaisen biokaasun käyttöä liikenteen polttoaineena. Tänä keväänä... Lue lisää

Ruokajätteen synnyn ehkäisyn talous- ja ympäristövaikutukset Virossa Tämän analyysin on laatinut Helsingin seudun ympäristöpalvelujen tutkija Nea Teerioja yhteistyössä virolaisten projektitiimien kanssa. Analyysin laatimisessa on... Lue lisää

Biokaasun talous- ja ympäristövaikutukset Virossa Perustapausskenaario (Business As Usual eli BAU) vuonna 2020 edustaa biokaasun käytön jatkamista nykyisellä tasolla, kun tiedossa olevat muutokset huomioidaan. BAU-skenaariota... Lue lisää

Kaikki merkinnät
Biometaania liikenteeseen -seminaari ja tiedotustilaisuus 12.3.2012

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan W-Fuel-hankkeen tutkimustuloksista Säätytalolle Helsinkiin 12.3. Tilaisuus on maksuton, mutta kahvitarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan 1.3. mennessä osoitteeseen tarja.lintula@mtt.fi.

Lue lisää


Jätteestä liikennepolttoaineeksi -tulosseminaari 23.11.2011 Turussa

Seminaari pidetään Turun Yliopiston Mauno Koivisto -keskuksen luentosalissa Biocityssä.

Lue tilaisuuden ohjelma ja ilmoittaudu>>


 


W-Fuel esittäytyi Cancunin ilmastokokouksessa

Ohjelmajohtaja Tiit Kallaste Tukholman ympäristöinstituutin Tallinnan osastolta esitteli W-Fuel -projektia Cancunin ilmastokokouksessa.

 

Katso video


Kaikki merkinnät


Ympäristöystävällisesti auton rattiin - onko biokaasusta tulevaisuuden polttoaineeksi?

Jätteestä liikennepolttoaineeksi hanke tutkii ja kehittää biokaasun tuotantoa ja sen käyttöä polttoaineena Etelä-Suomessa ja Pohjois-Virossa. Kuuden kohdealueen viranomaisille ja yrityksille levitetään tutkittua tietoa biokaasusta. Hanke tuottaa käytännön suunnitelmat, joiden avulla paikalliset energia- ja ravinnevarat voidaan parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää biokaasuksi.

Hankkeessa on nyt meneillään kohdealueiden biomassojen, jätteiden, lietteen, lannan ja energiakasvien biokaasupotentiaalin kartoitus. Kaikille alueille laaditaan myös jätteensynnyn ehkäisytavoitteet. Hanke on kerännyt jätteensynnyn ehkäisyn hyviä käytäntöjä, joiden pohjalta kotitalouksille ja yrityksille ja muille yhdyskuntajätteen tuottajille tehdään jätteen vähentämisen toimenpide-ehdotukset.

Vähäpäästöistä liikennepolttoainetta

Biopolttoaineiden tai muun uusiutuvan energian tulisi vuoteen 2020 mennessä kattaa kymmenen prosenttia tieliikenteessä käytetystä polttoaineesta. Millä keinoilla tähän EU:n asettamaan, kunnianhimoiseen tavoitteeseen päästään? Entä onko biopolttoaineiden kestävä tuotanto ylipäänsä mahdollista?

Biokaasulla on tutkitusti merkittäviä etuja, kun sen koko elinkaarta verrataan muihin, niin kutsuttuihin ensimmäisen sukupolven biopolttoaineisiin. Biokaasua voidaan tuottaa niin jätteistä kuin energiakasveista. Biokaasulaitoksissa jätteistä voidaan käyttää sekä niiden energiasisältö että ravinnejäännös. Biokaasuteknologialla voidaankin niin tuottaa energiaa paikallisesti kuin hyödyntää suljettuja ravinnekiertoja kestävällä tavalla.

car_ksml.jpg

  MTT W-Fuel -projekti
Kotieläintuotannon tutkimus
H-talo
31600 Jokioinen
mp 040 352 9741

MTT W-Fuel project
Animal Production Research
31600 Jokioinen, Finland
mp  +358 40 352 9741